Науково-практичні та методичні семінари

В рамках реформування освітньої галузі України видано ряд нормативних документів, зокрема, Закон України «Про вищу освіту», нові ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, нові критерії для надання та підтвердження статусу національного вищого навчального закладу. Одним із обов’язкових критеріїв є наявність єдиного інформаційного середовища навчального закладу, на якому буде висвітлено науково-педагогічну діяльність викладачів. Перед адміністрацією навчального закладу і науково-педагогічними працівниками постає завдання працювати в умовах єдиного інформаційного середовища. Тому їм необхідно оволодіти необхідними знаннями, цінностями, навичками щодо своєї ролі в існуванні єдиного інформаційного середовища. Цей факт підтверджує актуальність науково-практичних семінарів, які проводить науковий колектив під керівництвом доктора педагогічних наук Олександра Миколайовича Самойленка. Основною метою семінарів є формування у керівного складу та науково-педагогічних працівників знань, умінь i навичок роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу.