Структура за темами

 • Основні аспекти Угоди про Асоціацію

  Соглашение об ассоциации является договором между Европейским союзом и страной, не входящей в ЕС, которая создает рамки для сотрудничества между ними. Его правовая основа определена в статье 217 Договора о функционировании ЕС (Лиссабонский договор), которая предусматривает «объединение, включающее взаимные права и обязанности, общие действия и специальные процедуры». ЕС имеет более 20 соглашений об ассоциации, главным образом со своими соседями, от Марокко до Украины.
  Части Соглашения об ассоциации были временно применены с 1 ноября 2014 года. Это расширило сотрудничество между ЕС и Украиной в области прав человека, основных свобод и верховенства закона; политический диалог и реформы; перемещение лиц; и укрепление сотрудничества в ряде секторов, включая энергетику; окружающей среды и климата; транспорт; финансовые услуги; государственные финансы, включая анти-мошенничество; сельского хозяйства и развития сельских районов; рыболовства и морской политики; защиты потребителей и гражданского общества.
  В июле 2017 года завершен процесс ратификации Соглашения об ассоциации на стороне ЕС и его государств-членов, что позволило Соглашению вступить в силу 1 сентября 2017 года. 

 • Правове забезпечення освітніх змін

  Сучасний стан розвитку людства визначається процесами глобалізації. Хоча у дослідників немає єдиного визначення цього явища і однозначної оцінки його наслідків, у літературі домінує уявлення про глобалізацію як про поширення економічних, політичних і культурних процесів за межами держав і формування на цій основі нової цілісності світового простору.

  В умовах глобалізації та лібералізації, посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків.

  Нові умови  спричиняють кардинальне підвищення ролі освіти й науки  в житті суспільства. Віднині вони є основою  і водночас головною рушійною силою прогресу.  Тільки  ті  нації,  які  вчасно  усвідомили  всю  значимість  цих  глибинних змін і відреагували на нові виклики, мають шанс на успіх.

  Отже, питання інтеграції Української держави в європейське співтовариство пов’язано не лише з єдиним економічним простором і євровалютою. Важливе місце у цій шерензі мають посідати освіта і наука.

  Освіта як головний творець та розповсюджувач знань і соціального досвіду, є потужним фактором розвитку людського потенціалу та економічного зростання. Але для забезпечення такого розвитку необхідним є не стільки високий рівень доступу населення до освіти, скільки якість освіти, яка вимірюється в обсязі здобутих когнітивних навичок. Аналіз освітнього сектору в країнах, що розвиваються, тільки доводить цей факт: показники якості освіти в таких країнах набагато гірші, ніж кількісні показники, якими переважно звітують, зокрема і в Україні.

  Незалежні спостерігачі вказують на низьку ефективність українських освітніх закладів з точки зору інноваційних досліджень, внеску до світового банку знань, інтеграції в міжнародні освітні та наукові мережі, мобільності викладачів і студентів, зв'язків з бізнесом і впливу на формування національної еліти, а також стимулювання гарного економічного і політичного управління. В авторитетному рейтингу Таймс або в Шанхайському рейтингу немає жодного університету України.

  Проблема полягає в забезпеченні якості вищої освіти.

 • Фейки в соцмережах після запровадження воєнного стану

  Більше про фейки та їх поширення/знешкодження - на сторінці "Лабораторія медіаграмотності" https://www.facebook.com/medialiteracylab2017/ або у групі https://www.facebook.com/groups/medialiteracylab


  Фейки та їх застосування в інформаційній війні   • Психоанализ профессиональных групп: характерология и роли

  • Нові правила гри в польській науці

  • Methodological principles of Europeanization of the administrative law of Ukraine

   «Europeanization» of administrative law is the influence of European legal thinking and legal activity on the national state system of administrative law, in particular through stratification and transformation of them. Europetization has different ways of influencing: they go horizontally between the legal systems of states and vertically – between the international and supranational European organizations and the member states of these organizations. The process of Europeanization in recent years has become increasingly evolving. Together with him, the development of rights embraces, as never before, close economic, social, technical, cultural and administrative links between peoples and states and promotes their deepening.

   Julia Iurynets,

   Dr., Assoc. Prof.,

   Professor of Constitutional and Administrative Law Department, Law Faculty of National Aviation University, Ukraine


  • Genocide

   Academic discipline “Human Rights Standards”

   Video links for the lecture on the theme “Genocide”

   1. 1.     Herero and Nama Genocide in Namibia
   2. https://www.youtube.com/watch?v=M6LHHNfpO88

    2.     Yes it's genocide cover/ Armenian genocide recognition video

    https://www.youtube.com/watch?v=-lHGHYf5AJ0

    3.     Assyrian Genocide

    https://www.youtube.com/watch?v=8Zqp--Aul4c

    4.     Auschwitz Concentration Camp Reel 2 (1945)

    https://www.youtube.com/watch?v=KGE231k62Bs

    5.     The Porrajmos

    https://www.youtube.com/watch?v=nAT10eCFa2w

    6.     Overview of Genocide in Bosnia

    https://www.youtube.com/watch?v=7zVsPaB6IYo

    7.     Khmer Rouge: Year Zero Cambodia

    https://www.youtube.com/watch?v=zZmQcff3tLY

    8.     The Kurdish Genocide

    https://www.youtube.com/watch?v=kzvvyb54Piw

    9.     Rwanda Genocide - Short Documentary

    https://www.youtube.com/watch?v=J4PH6c8LTJ8

    Performer

    Oksana M. Myronets

    Senior Lecturer,

    Constitutional and Administrative Law Department,

    Law Faculty of National Aviation University, Ukraine