Структура за темами

 • Загальне

 • Розділ 1 «ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

  • Розділ 2 «СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОСВІТИ: ФОРМИ І МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ»

   • Розділ 3 «ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

    • Тема 4

     • Тема 5