Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення забезпечує регулювання відносин, які виникають між учасниками освітнього процесу з питань підвищення якості освітнього процесу, розповсюджується на всіх учасників освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», його норми є обов’язковими при плануванні та організації освітнього процесу. Положення визначає зміст, технології, методи і засоби роботи всіх посадових осіб, науково-педагогічних, педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти щодо підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності випускників БІНПО.