Авторський спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами»