круглий стіл від 22.02.2018

КРУГЛИЙ СТІЛ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ

(22.02.2018)

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Організатор: кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти

Тема: Соціальна відповідальність національної освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Доповідач: Кириченко Микола Олексійович, в.о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  доктор філософії, член-кореспондент Академії науквищої освіти України

Тема: Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи

Доповідач: Сорочан Тамара Михайлівна, директор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Підготовка вчителів до реалізації Концепції «Нової української школи»

Доповідач: Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,заслужений працівник освіти, заступник директора з проектів і програм Інституту модернізації змісту освіти МОН України

Тема: Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи

Доповідач: Сидоренко Вікторія Вікторівназавідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук

Тема: Модернізація вітчизняної освіти ХХI століття: питання суб’єктності

Доповідач: Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО «УМО» НАПН України

Тема: Масові он-лайн відкриті курси для розвитку педагога Нової української школи

Доповідач: Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема:Синергія субєктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь

Доповідач: Єрмоленко Андрій Борисовичкандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації

Доповідач: Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічих працівників в умовах Нової української школи

Доповідач: Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Соціально-психологічні чинники формування професійної мобільності особистості педагога в ситуаціях змін

Доповідач: Левченко Вікторівна Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження нової української школи

Доповідач: Кравчинська Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема:Інтегрований підхід в освітньому процесі - основа реалізаціі ключових компетентностей у Новій українській школі

Доповідач: Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій загальній освіті

Доповідач: Ніколенко Лідія Тимофіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи

Доповідач: Фарухшина Марина Шаміліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ

Тема:Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників

Доповідач: Самойленко Олексій Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тема: Майстер-клас: Створення електронних освітніх ресурсів для професійного розвитку педагога Нової української школи

Доповідач: Жуковська Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу Науково-методичного центру «Агроосвіта»

Тема: Формування Нової української школи в умовах децентралізації влади України (на прикладі Квітневої ОТГ Попільнянського району Житомирської обл.)

Доповідачі: Раус Вікторія  Валеріївна, аспірант кафедри  філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», начальник відділу освіти Квітневої ОТГ Житомирської обл., Махновець Юлія Анатоліївна, аспірант кафедри  філософії і освіти дорослих, методист вищої категорії Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»