Робоча програма спецкурсу Мониторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами