Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Положення є нормативним документом, що регламентує систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституту неперервної професійної освіти та встановлює організаційні та методичні засади здійснення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в Інституті.