Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019 р.)