Спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" – це комплексна область підготовки фахівців, які володіють знаннями та навичками в галузі:

 • Проектування комп'ютерних систем: від апаратного забезпечення до програмного забезпечення та мережевих рішень.
 • Розробки програмного забезпечення: з використанням сучасних мов програмування, фреймворків та методологій.
 • Експлуатації комп'ютерних систем: адміністрування, обслуговування та вдосконалення комп'ютерних мереж, серверів та робочих станцій.
 • Інформаційної безпеки: захисту комп'ютерних систем та даних від кіберзагроз.

2. Які предмети вивчають студенти комп'ютерної інженерії?

Навчальна програма спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" охоплює широкий спектр дисциплін, що включають:

 • Математику та інформатику: дискретну математику, теорію алгоритмів, структури даних, об'єктно-орієнтоване програмування.
 • Програмування: мови програмування (C++, Java, Python, JavaScript), веб-розробку, розробку мобільних додатків, машинне навчання.
 • Апаратне забезпечення: архітектуру комп'ютерів, мікропроцесори, комп'ютерні мережі, операційні системи.
 • Інформаційні технології: бази даних, хмарні технології, штучний інтелект, інтернет речей.
 • Інженерні дисципліни: проектування комп'ютерних систем, комп'ютерна графіка, системне адміністрування.

3. Які навички здобувають студенти комп'ютерної інженерії?

Випускники спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" володіють широким спектром навичок, необхідних для успішної кар'єри в сфері IT:

 • Аналітичні та логічні: вміння аналізувати проблеми, розробляти алгоритми та знаходити ефективні рішення.
 • Програмування: володіння мовами програмування та фреймворками для розробки програмного забезпечення різного призначення.
 • Технічні: вміння налаштовувати, обслуговувати та використовувати комп'ютерні системи та мережі.
 • Комунікативні: вміння чітко та лаконічно формулювати свої думки усно та письмово, працювати в команді.
 • Проблемні: вміння самостійно вирішувати складні завдання та знаходити нестандартні рішення.

4. Де можна працювати після закінчення навчання за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія"?

Випускники спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" можуть працювати на різноманітних посадах в IT-сфері:

 • Програмісти: розробники програмного забезпечення, веб-розробники, розробники мобільних додатків, фахівці з машинного навчання.
 • Системні адміністратори: адміністратори мереж, адміністратори серверів, адміністратори систем безпеки.
 • Інженери з комп'ютерних систем: проектувальники комп'ютерних систем, фахівці з технічної підтримки, інженери з кібербезпеки.
 • Викладачі: викладачі в навчальних закладах, тренери з комп'ютерних наук.