141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – це широка спеціальність, яка охоплює широкий спектр дисциплін, пов'язаних з генеруванням, передачею, розподілом та використанням електроенергії. Фахівці з цієї спеціальності володіють знаннями та навичками, необхідними для проектування, розробки, експлуатації та обслуговування електротехнічних систем та обладнання.

Основні навчальні дисципліни:

 • Основи електротехніки
 • Електричні машини та апарати
 • Електроенергетика
 • Електроніка та мікроелектроніка
 • Автоматизація та комп'ютеризоване управління
 • Проектування та експлуатація електроустановок
 • Енергоефективність та енергозбереження

Можливості працевлаштування:

 • Електростанції
 • Підприємства електроенергетики
 • Промислові підприємства
 • Науково-дослідні інститути
 • Будівельні організації
 • Сервісні центри

Переваги спеціальності:

 • Високий попит на ринку праці
 • Можливість працевлаштування в різних галузях
 • Стабільна та перспективна робота
 • Конкурентна заробітна плата