Навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" включає вивчення таких дисциплін:

 • Математика: вища математика, математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика;
 • Фізика: загальна фізика, будівельна фізика;
 • Механіка: теоретична механіка, будівельна механіка, опору матеріалів;
 • Інформатика та комп'ютерні науки: програмування, комп'ютерне моделювання, інформаційні системи в будівництві;
 • Основи проектування: інженерна графіка, основи архітектури та будівельного проектування;
 • Будівельні матеріали: технологія будівельних матеріалів, випробування та властивості будівельних матеріалів;
 • Будівельні конструкції: залізобетонні конструкції, металеві конструкції, дерев'яні конструкції, кам'яні та армокам'яні конструкції;
 • Технологія та організація будівельного виробництва: будівельні машини та механізми, технологія будівельних робіт, організація та управління будівельним виробництвом;
 • Основи геотехніки: інженерна геологія, ґрунтознавство, основи та фундаменти;
 • Гідротехнічне будівництво: гідрологія, гідравліка, водопостачання та водовідведення;
 • Теплогазопостачання та вентиляція: теплотехніка, газотехніка, вентиляція та кондиціювання повітря;
 • Економіка та підприємництво в будівництві: основи економіки, організація та планування будівельного виробництва, ціноутворення в будівництві;
 • Правове забезпечення будівництва: будівельне законодавство, охорона праці в будівництві.

Випускники спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" можуть працювати:

 • Інженерами-проектувальниками: розробляти проектну документацію для будівництва житлових, громадських, промислових та інших будівель та споруд;
 • Інженерами виконавцями робіт: керувати будівельно-монтажними роботами, контролювати якість будівництва, забезпечувати дотримання будівельних норм та правил;
 • Інженерами з експлуатації: обслуговувати, ремонтувати та реконструювати будівлі та споруди, забезпечувати їх безпечну та надійну експлуатацію;
 • Науковими співробітниками: проводити наукові дослідження в галузі будівництва;
 • Викладачами: викладати навчальні дисципліни в закладах освіти.

Переваги спеціальності:

 • Високий попит на ринку праці: фахівці з будівництва та цивільної інженерії завжди затребувані на ринку праці завдяки стійкому розвитку будівельної галузі